EMDR/RDI

Cliënten komen in de regel in therapie omdat zij gebukt gaan onder problemen en klachten, waarbij de balans tussen draagkracht en draaglast begint te verschuiven. EMDR kan in deze zin een zinvolle bijdrage leveren aan het herstel van deze balans.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van je leven zoals pesterijen of kwetsende ervaringen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen zeer ingrijpend voor je leven. Een groot deel van de mensen verwerken deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een Post Traumatische Stress-Stoornis, afgekort PTSS.

PTSS indicatiegebied voor EMDR

PTSS wordt nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR beschouwd. Daarnaast hebben de ervaringen met de toepassing van EMDR de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de cliënt, dat die er nu nog steeds last van heeft.

Voorbeelden

Voorbeelden daarvan kunnen zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.

De belangrijkste insteek is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, en daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Resource Development and Integration (RDI)

Soms hebben cliënten zo weinig emotionele stabiliteit, zo weinig zelfvertrouwen of zelfcontrole dat therapeutische confrontaties met de traumatische herinneringen nog niet of niet voldoende mogelijk is om het gebeuren te verwerken.

Om de persoonlijke draagkracht van die cliënten te versterken heeft de Amerikaanse psycholoog Andrew Leeds een procedure ontwikkeld, gebaseerd op het principe van de clickjes van EMDR. Deze procedure wordt Resource Development and Integration, afgekort RDI, genoemd.

Uitgangspunt van RDI is dat cliënten niet alleen geholpen kunnen worden door de negatieve invloed van beschadigende ervaringen te verminderen, maar ook door de invloed van positieve ervaringen te vergroten. Het is dan ook gericht op het ontwikkelen of versterken van het IK. Voorbeelden van dergelijke hulpbronnen zijn zelfvertrouwen, veiligheid, trots, weerbaarheid, eigenwaarde.

Ik begeleid ook volwassen cliënten met EMDR / RDI.

Wil je meer weten over EMDR / RDI? Neem dan eens contact met me op.

Simone

Contact opnemen met Simone >>
© Simone de Visser
Kinder- en jeugdtherapie
Vijverlaan 7
5691 ER Son en Breugel
06 - 2412 1199Bezoek alleen op afspraak

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Logo VVVK   Logo RBCZ   Logo SCAG   Logo SKJ


Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK): A-16-195
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): 409186R
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG): 11765
Stichting Kwaliteitskeurmerk Jeugd (SKJ): 100026024

AGB-code voor zorgverleners: 90-046006 / 90-54642
Kamer van Koophandel Eindhoven nr. 54510740